เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร IOT Fundamentals ในโครงการพัฒนาทักษะด้าน Industrial Internet of things (IIoT) แบบเข้มข้นสำหรับบุคลากรระดับอาชีวศึกษา ในระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน 2565 ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


aemon

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์