เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้าน IoT แบบเข้มข้น สำหรับบุคลากรระดับอาชีวศึกษา ปี 2566 รับสมัครนักเรียน ปวส. สาขาที่เข้าร่วมได้ อิเล็กทรอนิกส์ เมคาทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้ากำลัง และเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดต่อได้ที่ อ.พีรพงษ์ หงษ์โต อ.เอมอร สิมาทอง และอ.เอกชัย ภมรสุขนิรันด์ ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2565

เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้าน IoT แบบเข้มข้น สำหรับบุคลากรระดับอาชีวศึกษา ปี 2566  รับสมัครนักเรียน ปวส. สาขาที่เข้าร่วมได้ อิเล็กทรอนิกส์ เมคาทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์  ไฟฟ้ากำลัง และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งจะจัดอบรมหลักสูตร IoT Fundamentals แก่นักศึกษาในวันที่ 17-21 ตุลาคม 65 สนับสนุนโครงการร่วมกับกลุ่มวิจัยไอโอทีและระบบอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม (IIARG) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (สวทช) NECTEC

ติดต่อสมัครได้ที่ อ.พีรพงษ์ หงษ์โต อ.เอมอร สิมาทอง และอ.เอกชัย ภมรสุขนิรันด์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรกนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


aemon

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์