โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาษาจีน ประจำปีงบประมาณ 2566

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จึงเล็งเห็นความสำคัญการพัฒนาทักษะภาษาจีนของนักเรียนนักศึกษา เพื่อประสงค์รับเงินอุดหนุนสร้างศูนย์ภาษาจีนและแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมจีนภายในวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ให้ดูทันสมัยและมีความพร้อมกับความต้องการของผู้เรียน ยกระดับกำลังคนอาชีวศึกษาในทักษะการสื่อสารด้านภาษาจีน รองรับการทำงาน  ของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี เป็นแหล่งเรียนรู้ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน เป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานการผลิตกำลังคนกับสถานประกอบการของจีน ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีโดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Cooperations

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ