ประชาสัมพันธ์การเข้ากลุ่มเรียนรายวิชาการเมืองการปกครองไทย และการคิดอย่างเป็นระบบ ห้อง สชฟ.2/3 (ทวิภาคี)

เข้ากลุ่มเรียน วิชาการเมืองการปกครองไทย การคิดอย่างเป็นระบบ  ห้อง สชฟ.2/3 (ทวิภาคี) กลุ่มเรียนวันอาทิตย์ (ครูผู้สอน : อ.ชยณัฐ คะเนแน่น)

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


acare6686

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ