ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อนำเทคโนโลยี 5G มาประยุกต์และต่อยอดกับภาคอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) หลักสูตร เทคโนโลยี 5G สำหรับภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการทำงานร่วมกับระบบ AI

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


IAICenter

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์