ถ่ายทอดสด พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 'การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ตอบสนองเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ระหว่าง ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี (CTC-IAI Center) กับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมคมสันวิทยาคาร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


IAICenter

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์