นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง เข้าเยี่ยมชม บริษัท เอเอ็มอาร์เอเซีย จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง ที่เข้าร่วมโครงการ ปั้นช่าง สร้างชาติ จำนวน 15 คน พร้อมด้วยคณะครูเข้าเยี่ยมชม รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ พร้อมรับโอวาท จากผู้บริหาร บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CVM

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง