การสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “EV-Conversion” โดย ผศ.ดร. วิมล แสนอุ้ม ผู้อำนวยการหน่วยกลยุทธ์ธุรกิจนวัตกรรม บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ในงาน ONE-EV (Open Network of Education for Electric Vehicle)

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 การสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “EV-Conversion” โดย ผศ.ดร. วิมล แสนอุ้ม ผู้อำนวยการหน่วยกลยุทธ์ธุรกิจนวัตกรรม บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ในงาน ONE-EV (Open Network of Education for Electric Vehicle)  ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้านสาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้า EV ทั่วประเทศ จำนวน 65 คน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CVM_EV

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เครื่องกล