การแข่งขัน STEAM EV YOUNG CHALLENGE เวลา 08.00 – 11.00 น. ในงาน ONE-EV (Open Network of Education for Electric Vehicle) ณ หอประชุมคมสันวิทยาคาร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

มื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 การแข่งขัน STEAM EV YOUNG CHALLENGE เวลา 08.00 – 11.00 น. ในงาน ONE-EV (Open Network of Education for Electric Vehicle) ณ หอประชุมคมสันวิทยาคาร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 3 คน ครูผู้ควบคุมทีม 1 คน โดยมีการนำเสนอหลักการ STEAM คือ S - SCIENCE วิทยาศาสตร์  T - TECHNOLOGY เทคโนโลยี  E - ENGINEERING วิศวกรรมศาสตร์  A - ARTSศิลปะ  M - MATHEMATICS คณิตศาสตร์  มีจำนวนผู้เข้าแข่งขันจำนวน 10 ทีม

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CVM_EV

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เครื่องกล