พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการภายใต้การขับเคลื่อนคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (อ.กรอ.อศ.) ONE-EV

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ  วงษ์จินดา  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายนายวิทยา  คุณปลื้ม  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท องค์กรภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการภายใต้การขับเคลื่อนคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (อ.กรอ.อศ.) ONE-EV (Open Network of Education for Electric Vehicle) โดยนายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมคมสันวิทยาคาร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
การจัดงานดังกล่าวเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพสอดคล้อง กับความต้องการของสถานประกอบการ เชื่อมโยงมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการจัดการ อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูง โดยมีกิจกรรมในงานประกอบด้วย การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนฯ นิทรรศการด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และการสัมมนา “การทำยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง EV-Conversion”

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CVM_EV

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เครื่องกล