ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 1

ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 1   ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพยานยนต์ไฟฟ้า แนะนำคณะอนุกรรมการ (อ.กรอ.อศ.) เครือข่ายอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า  ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ (อ.กรอ.อศ.) และประกาศการใช้หลักสูตรยานยนต์ไฟฟ้า ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2566  ณ ห้องประชุมกาสะลอง วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CVM_EV

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เครื่องกล