พิธีลงนามความร่วมมือและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องภายใต้งาน ONE-EV

ในวันที่ 25 มกราคม 2566 ได้มีการจัดพิธีลงนามความร่วมมือ และกิจกรรมภายใต้งาน ONE-EV ทางด้านศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ได้มีการจัดอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านการผลิตสื่อวีดีโอด้วยแพลตฟอร์ม CANVA เพื่อการจัดการฐานข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ CANVA for AI โดยมีข้าพเจ้าเป็นวิทยากรในการบรรยาย และครูเสาวนีย์ เปรมมิตร

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


benya

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์