วันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ครบรอบ 84 ปี

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์  2566 นายนิทัศน์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และคณะศิษย์เก่าได้เข้าร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารพระภิกษุ 9 รูป และพระพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ องค์พระวิษณุกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 84 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ณ อาคาร 78 ปี วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ได้สถาปนาปี พ.ศ. 2482 แรกก่อตั้งรวมกับโรงเรียนช่างทอผ้า หรือโรงเรียนการช่างสตรีเดิม อาคารเรียนหลังใหม่เสร็จจึงย้ายไปเรียนที่โรงเรียนช่างไม้ชลบุรี สถานที่สร้างเช่าวัดอรัญญิกาวาส (วัดป่า)  ปี พ.ศ. 2513  ได้ย้ายไปตั้งที่ เลขที่ 207 หมู่ 3 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  ถนนบ้านบึง - แกลง กิโลเมตรที่ 21 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2513 ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนการช่างชลบุรี เป็น โรงเรียนเทคนิคชลบุรี และเปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2522 จนถึงปัจจุบัน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


account62

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การบัญชี