นักศึกษา สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางรางเพื่อสมรรถนะสูง และศึกษาดูงานภาคสนาม โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ ช่วงนครปฐม-ชุมพร​

นักศึกษา สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางรางเพื่อสมรรถนะสูง และศึกษาดูงานภาคสนาม โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ ช่วงนครปฐม-ชุมพร​  ภายใต้โครงการอาชีวะพันธุ์ใหม่เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรมNEW GROWTH ENGINE  มีวัตถุประสงค์​เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ ด้านการติดตั้งและซ่อมบำรุงทางรถไฟ และด้านระบบอาณัติสัญญาณ​ ระหว่าง วันที่ 16- 17 กุมภาพันธ์​ 2566  ณ สำนักงานภาคสนามโครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่สายใต้  อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
โดยได้รับความอนุเคราะห์ จากผู้เชี่ยวชาญ​ จาก บริษัท เอเอ็มอาร์เอเชียจำกัด (มหาชน)​ และบริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CVM

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง