การทำโครงงานไอโอทีด้วย Raspberry Pi : ภาคโปรแกรม

จบหลักสูตรออนไลน์ 'การทำโครงงานไอโอทีด้วย Raspberry Pi : ภาคโปรแกรม' จากโครงการ CHULA MOOC สอนโดย รศ. ดร.อติวงศ์ สุชาโต, ปณิดา วิริยะชัยพร, ไกรฤกษ์ ตรีทิพสุนทร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


chaichon

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เทคโนโลยีสารสนเทศ