การสร้างต้นแบบแอปพลิเคชัน (Prototyping Applications)

จบหลักสูตรออนไลน์ 'การสร้างต้นแบบแอปพลิเคชัน (Prototyping Applications)' จากโครงการ CHULA MOOC สอนโดย นวพร ปานดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


chaichon

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เทคโนโลยีสารสนเทศ