อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บขั้นสูงด้วย Vue.js (Advanced Web Developer with Vue.js)

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บขั้นสูงด้วย Vue.js (Advanced Web Developer with Vue.js)  เมื่อวันที่ 8 – 12 พฤษภาคม 2566 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

โดยการอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาเว็บขั้นสูงด้วย Vue.js กับการประยุกต์ใช้งานด้าน IoT และ AI โดยบริหารจัดการ การเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) ได้ และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บขั้นสูงด้วย Vue.js และการประยุกต์ใช้งานด้าน IoT และ AI ด้วยหลักการ การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) ไปขยายผลให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรร่วมวิชาชีพ

ท่านใดสนใจนำความรู้ไปต่อยอด สามารถดูเอกสารการอบรม ตาม QR Code ด้านล่าง

บรรยากาศการอบรม

  

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


chaichon

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เทคโนโลยีสารสนเทศ