เข้าร่วมโครงการสัมมนาครูภาษาต่างประเทศ (การใช้ภาษาอังกฤษ - จีน) ในเขตพื้นที่ EEC CORE Teachers Symposium

เข้าร่วมโครงการสัมมนาครูภาษาต่างประเทศ (การใช้ภาษาอังกฤษ - จีน) ในเขตพื้นที่ EEC CORE Teachers Symposium ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดระยอง เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Chatbot กับการพัฒนาการเรียนรู้ทางภาษา ภายใต้โครงการต่อยอดพัฒนาสมรรถนะการจัดการโรงเรียนต้นแบบการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพาและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2566 โรงแรมอมารี พัทยา ชลบุรี

ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

1. โล่รางวัล เป็นวิทยาลัยต้นแบบ โครงการต่อยอดพัฒนาสมรรถนะการจัดการโรงเรียนต้นแบบการใช้ภาษาต่างประเทศทั้งครูผู้สอนและนักเรียนในเขตพื้นที่อีอีซี (การใช้ภาษาอังกฤษ - จีน)

2. นางสาวนุชนาถ อิ่มอาษา ครูสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้การคัดเลือกเป็น ครูต้นแบบ จากครูผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด

3. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานการผลิตสื่อ Chabot for Language Learning (ทีมงานคณะครูของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี)

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


chaichon

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เทคโนโลยีสารสนเทศ