ผลงานนักเรียน นักศึกษา

ตามที่นักเรียนแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ 2019 ปี 7 (Cabling Contest) รอบคัดเลือก ภาคตะวันออก ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรีนั้น มีผลการแข่งขันดังนี้

๑. นายธีรเดช              รอดพ้น           ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
๒. นายก้องภพ             ปรึกษาดี          ได้รับรางวัลชมเชย
๓. นางสาวสุนันท์นุช      มีแสง             ครูผู้ควบคุม

ได้เป็นตัวแทน ภาคตะวันออก เข้าร่วมแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ 2019 ปี 7 (Cabling Contest) ในระดับประเทศต่อไป

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


ITchon

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เทคโนโลยีสารสนเทศ