อบรม Closing Skill Gab มหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการอบรม Closing Skill Gab ณ Automation Park คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2566 - 6 ตุลาคม 2566[Ch]

工程学院自动化园技能 Gab 培训项目闭幕东方大学
2023年9月27日至2023年10月6日期间[/Ch]

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


wee

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
เมคคาทรอนิกส์