ประชุมวางแผนคณะทำงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมพิกุล วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  เพื่อกำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2566 และเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพิกุล นั้น

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


businesschon

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ