เข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มที่ 1 (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด) ในระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2566(รอบการประเมินปีการศึกษา 2565) กลุ่มที่ 1 (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด)ในระหว่างวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2566 ของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินระดับ 3 ดาว ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา   ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


businesschon

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ