เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะด้าน IoT ด้วยสมองกลฝังตัวบน Platform NETPIE

วันที่ 19 สิงหาคม 2566 เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะด้าน IoT ด้วยสมองกลฝังตัวบน Platform NETPIE รุ่นที่ 2 ให้แก่นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับ ปวส.1

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


benya

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์