โครงการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่การขอรับการประเมินสมรรถนะ ด้านการใช้ดิจิทัล ระดับ 2 (Digital Literacy Level 2) วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่การขอรับการประเมินสมรรถนะ

ด้านการใช้ดิจิทัล ระดับ 2 (Digital Literacy Level 2)

วันเสาร์ที่  24  กุมภาพันธ์  2567

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


ITchon

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เทคโนโลยีสารสนเทศ