วันคล้ายวันสถาปนา ปีที่ 85 วิทยลัยเทคนิคชลบุรี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ องค์พระวิษณุกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ปีที่ 85 วิทยลัยเทคนิคชลบุรี ณ อาคารโดม 78 ปี วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ได้สถาปนาปี พ.ศ. 2482 แรกก่อตั้งรวมกับโรงเรียนช่างทอผ้า หรือโรงเรียนการช่างสตรีเดิม อาคารเรียนหลังใหม่เสร็จจึงย้ายไปเรียนที่โรงเรียนการช่างไม้ชลบุรี สถานที่สร้างเช่าวัดอรัญญิกาวาส (วัดป่า) พ.ศ. 2513 ได้ย้ายไปตั้งที่ เลขที่ 207 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ถนนบ้านบึง - แกลง กิโลเมตรที่ 21 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2513 ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนการช่างชลบุรี เป็นโรงเรียนเทคนิคชลบุรี และได้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2522 จนถึงปัจจุบัน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


watthana

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เครื่องกล