แจ้งสมาชิกที่มีความประสงค์ส่งเงินสะสมส่วนเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพิ่ม กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

 

แจ้งสมาชิกที่มีความประสงค์ส่งเงินสะสมส่วนเพิ่มหรือ

เปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพิ่ม กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

ให้กรอกแบบฟอร์มตามด้านล่างนี้ ส่งงานการเงินทุกครั้งที่มีความประสงค์จะออมเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงการออม

https://www.gpf.or.th/thai2019/2Member/main.php?page=39&menu=babform

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Finance

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ