โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมการจัดการข้อมูลในสำนักงาน

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มอบหมายให้นายอภิชาติ อนุกูลเวช รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมการจัดการข้อมูลในสำนักงาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของนักเรียนระดับชั้นปีที่ 3 ระหว่างวันทที่ 2-3 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


chaichon

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เทคโนโลยีสารสนเทศ