แนะนำ 10 สถาบันสายอาชีพน่าเรียน !!!!!

แนะนำ 10 สถาบันสายอาชีพน่าเรียน – หลักสูตร ป.ตรี

การเรียนสายอาชีพ หรือสายอาชีวศึกษา ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับน้อง ๆ ที่ชอบเรียนรู้ในแบบปฏิบัติจริง ได้ฝึกปฏิบัติงานในโรงงาน บริษัท หรือสถานที่ทำงานจริง ๆ และในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็มี 10 สถาบันการศึกษา สำหรับเด็กสายอาชีพมาแนะนำกันด้วยนะจ๊ะ

แนะนำ 10 สถาบันสายอาชีพน่าเรียน

ทั้งนี้ จะมีสถาบันการศึกษาแห่งไหนบ้างนั้น อย่ารอช้า!! ตามมาดูกันได้เลย… (แต่ก่อนที่น้อง ๆ จะตัดสินใจเลือกเรียนในคณะหรือสาขาวิชาไหน ต้องคิดให้ดีก่อนเลยนะว่าเราชอบจริง ๆ หรือเปล่า ไม่งั้นเราก็จะเรียนอย่างไม่มีความสุขแน่นอน)

1. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.) เป็นส่วนงานระดับคณะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ก่อตั้งขึ้นจากโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และวิชาการระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันใน ปี พ.ศ. 2502

ปัจจุบันวิทยาลัยเปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ จนถึงระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), หลักสูตรปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2-3 ปี, หลักสูตรปริญญาตรี เทียบโอน 3 ปี, หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี, หลักสูตรปริญญาโท, และหลักสูตรปริญญาเอก

ซึ่งครอบคลุมในหลากหลายสาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตช่างฝีมือ วิศวกร นักเทคโนโลยี รวมถึงนักวิจัยขั้นสูง ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบเยอรมันที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ และประสบการณ์จริงในโรงงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

ดูรายละเอียดหลักสูตรทั้งหมด : www.kmutnb.ac.th

10 สถาบันการศึกษาที่น่าเรียนมากที่สุด สำหรับน้อง ๆ สายอาชีพ

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถาบันการศึกษาที่มีเด็กสายอาชีพสนใจเข้าศึกษาต่อเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นด้านวิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น โดยมีคุณภาพการเรียนการสอนที่ดีเยี่ยมอยู่ในอันดับต้น ๆ ของประเทศ จึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเด็ก ๆ สายอาชีพ/สายช่างสนใจเข้าศึกษาต่อที่กันเป็นจำนวนมาก

ดูรายละเอียดหลักสูตรทั้งหมด : http://admission.kmutt.ac.th/

3. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พระจอมเกล้าลาดกระบัง หรือ สจล. เป็นอีกหนึ่งสถาบันการศึกษาที่เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ที่เรียนจบมาในสายอาชีพได้เข้าศึกษาต่อ ทั้งในหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง (หลักสูตร 3 ปี) ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์, หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตร 2 ปี) ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง เป็นต้น

ดูรายละเอียดหลักสูตรทั้งหมด : www.reg.kmitl.ac.th

4. สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (ส.ท.ญ.) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ก่อตั้งโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เมื่อปี พ.ศ. 2549 มีความโดดเด่นในการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ยังเป็นสถาบันที่มีความโดดเด่นในการเรียนการสอนด้านภาษาต่างประเทศอีกด้วย

ดูรายละเอียดหลักสูตรทั้งหมด : https://admission.tni.ac.th/

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) อีกหนึ่งสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในเรื่องการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก ซึ่งเหมาะกับน้อง ๆ ที่ชอบการเรียนรู้ในแบบการฝึกปฏิบัติจริง โดยน้อง ๆ จะได้ลงมือทำจริงในสาขาวิชาที่ตนเองได้เลือกเรียน และยังมีการฝึกงานก่อนเรียนจบอีกด้วย

ดูรายละเอียดหลักสูตรทั้งหมด : www.rmutt.ac.th

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (MUT) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่เปิดสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์มาอย่างยาวนาน และยังคงสามารถรักษาคุณภาพของการเรียนการสอนเอาไว้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งยังถูกจัดอันดับโลก ในด้านผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต และได้รับการตีพิมพ์จากวารสารต่าง ๆ หรือเรียกว่าเป็น มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university) อีกด้วย จากการจัดอันดับ Webometrics Ranking of World Universities 2019 : คลิกที่นี่

ดูรายละเอียดหลักสูตรทั้งหมด : www.mut.ac.th

10 สถาบันการศึกษาที่น่าเรียนมากที่สุด สำหรับน้อง ๆ สายอาชีพ

7. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หากให้เราพูดถึงมหาวิทยาลัยเอกชนที่ดีที่สุด หนึ่งในนั่นก็คือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (BU) ที่มีการเปิดสอนในหลากหลายคณะ/สาขาวิชาให้น้อง ๆ ได้เลือกเรียนกันอย่างมากมาย นอกจากจะเปิดรับสมัครนักเรียนที่จบชั้น ม.6 หรือสายสามัญแล้ว ยังเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ที่เรียนจบมาด้านสายอาชีพ/สายช่างได้สมัครเข้าศึกษาต่อกันด้วย ทั้งในหลักสูตรปริญญาตรี 4 และหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง

ดูรายละเอียดหลักสูตรทั้งหมด : www.bu.ac.th

8. มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง (RU) เป็นมหาวิทยาลัยรัฐและมหาวิทยาลัยตลาดวิชาแห่งเดียวในประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก และไม่จำกัดจำนวน มีความโดดเด่นในการเรียนการสอนด้านนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ โดยทำการเรียนการสอนแบบตลาดวิชา กล่าวคือ มีการเรียนการสอนในชั้นเรียนเหมือนกับสถาบันแห่งอื่น ๆ แต่จะไม่บังคับเข้าชั้นเรียน

ทั้งนี้น้อง ๆ ที่เลือกเรียน ม.รามคำแหง ยังสามารถที่จะทำงานและเรียนไปด้วยได้อีกด้วย แต่น้อง ๆ จะต้องมีความรับผิดชอบค่อนข้างสูงเลยทีเดียว เนื่องจากน้อง ๆ จะต้องพยายามทบทวนบทเรียนให้ทันเพื่อน ๆ และส่งงานตามที่อาจารย์สั่งให้ทันเวลาของในวิชาที่ได้ขาดเรียนไป

ดูรายละเอียดหลักสูตรทั้งหมด : www.ru.ac.th

9. วิทยาลัยดุสิตธานี

สำหรับน้อง ๆ สายอาชีพคนไหนที่อยากเรียนต่อด้านการทำอาหาร หรือเป็นเชฟ, การท่องเที่ยว และการโรงแรม ขอบอกเลยว่าที่วิทยาลัยดุสิตธานี (วดธ.) เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น้อง ๆ สายอาชีพไม่ควรปล่อยผ่านเลย เพราะนอกจากเราจะได้เรียนรู้ในแบบทฤษฎีแล้ว ที่นี่ยังสอนให้เราได้ฝึกปฏิบัติจริงในการทำงานเป็นเชฟ พนักงานในโรงแรมในตำแหน่งต่าง ๆ อีกด้วย

ดูรายละเอียดหลักสูตรทั้งหมด : www.dtc.ac.th

10. มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) เหมาะสำหรับน้อง ๆ สายอาชีพที่มีความสนใจอยากศึกษาต่อในด้านงานบริการ งานท่องเที่ยว โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ หลักสูตรปกติและหลักสูตรต่อเนื่อง ให้น้อง ๆ ได้เลือกเรียนในแบบที่ชอบได้เลย

ดูรายละเอียดหลักสูตรทั้งหมด : www.spu.ac.th

** หมายเหตุ ยังมีอีกหลายมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาที่เปิดรับสมัครน้อง ๆ ที่เรียนจบในสายอาชีวศึกษา หรือสายอาชีพ เข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีนะจ๊ะ โดยน้อง ๆ สามารถเข้าไปดูระเบียบการสมัครได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย/คณะที่ต้องการเข้าศึกษาได้เลย

ข้อมูลจาก FB : เรียนต่อไหนดี, เว็บไซต์มหาวิทยาลัยต่าง ๆ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Vichaya

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง