โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ให้กับโรงเรียน ในสังกัด สพฐ.

1.โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา  
2.โรงเรียนบ้านบึง (อุตสาหกรรมนุเคราะห์)   

3.โรงเรียนบ้านบึง “มนูณวิทยาคาร”
4.โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)  

5.โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร)

 (ระหว่าง วันที่ 3 – 10 สิงหาคม 2562) 

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-MARK

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ