เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าศึกษาดูงาน เรื่องกระบวนการระบบทวิภาคี ณ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย โดย นายประทีป จุฬาเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายให้การต้อนรับ และเข้าบรรยายในหัวข้อระบบทวิภาคี

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี นำโดย นายอัฐษนันท์  ลัทธิรมย์ ได้ขอความอนุเคราะเข้าศึกษาดูงานระบบทวิภาคี ณ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยท่าน นายประทีป  จุฬาเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย พร้อมคณะให้การต้อนรับเป็นอย่างดี พร้อมให้คำแนะนำการดำเนินงานในรูปแบบของงานทวิภาคี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Cooperation

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
อาหารและโภชนาการ