การสร้าง Infographic จาก powerpoint

1. การเตรียมข้อมูลก่อนการสร้าง Infographic

1. คลิกที่เมนูบาร์ ออกแบบ
2. เลือก Ribbon ตั้งค่าหน้ากระดาษ
3. ขนาดภานิ่งสำหรับ ให้ตั้งค่าเป็น กระดาษ A4 (210x297 มม.)
4. การวางแนว ภาพนิ่ง คลิกปุ่ม แนวตั้ง
5. คลิกปุ่ม ตกลง6. คลิกเมาส์ขวา ที่เส้น คลิกเพื่อเพิ่มชื่อเรื่องและคลิกเพื่อเพิ่มชื่อเรื่องรอง
7. คลิก ตัด หรือ กดปุ่ม Del ที่แป้นพิมพ์

 

2. การเปลียนสีพื้นหลังของ Infographic

1. คลิกเมาส์ขวาที่พื้นการสีขาว เลือกจัดรูปแบบพื้นหลัง...
2. เลือก เติม เติมแบบทึบ
3. เลือก สี
4. เลือกสีเขียว เขียวมะกอก,ส่วนที่ถูกเน้น 3 อ่อนลง 80%
5. คลิกปุ่ม ปิด

 

3. การสร้างกล่องข้อความให้กับ Infographic

1. คลิกที่เมนูบาร์ แทรก
2. เลือก รูปร่าง
3. เลือก แผนผังลำดับงาน : เอกสาร
4. วาดให้อยู่ส่วนบนของชิ้นงาน

 

4. การเปลี่ยนสีและปรับแต่งกล่องข้อความ

1. คลิกที่เมนูบาร์ เครื่องมือการวาด
2. เลือก เติมสีรูปร่าง
3. เลือก สีเขียว4. เลือก เส้นกรอบรูปร่าง
5. เลือก ไม่มีเส้นกรอบ


5. การแทรกข้อความในกล่องรูปร่างและการปรับแต่งข้อความส่วนหัวเรื่อง

1. คลิกเมาส์ขวา เลือก แก้ไขข้อความ


2. พิมพ์ข้อความตามที่กำหนด
3. คลิกที่เมนูบาร์ หน้าแรก
4. เลือกปรับตกแต่งข้อความ เช่น ใส่สี, ตัวหน้า, แรเงา, แบบอักษร เป็นต้น


 

6. การแทรกรูปภาพจากภายนอก
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสับปะรดได้ที่นี่ https://goo.gl/GeXKaF


1. คลิกเมาส์ขวาเพื่อเลือกรูปภาพสับปะรด เลือก คัดลอก หรือ ใช้คำสั่ง Ctrl+C ก็ได้2. คลิกเมาส์ขวาเพื่อเลือกตัวเลือกการวางรูปภาพหรือ ใช้คำสั่ง Ctrl+V ก็ได้


3. คลิกคลุมดำส่วนของข้อความ ในไฟล์ประโยชน์ของสับปะรดหรือ ใช้คำสั่ง Ctrl+C ก็ได้


4. คลิกเมาส์ขวาเพื่อเลือกตัวเลือกการวางข้อความรูปตัว A หรือ ใช้คำสั่ง Ctrl+V ก็ได้


เพิ่มเติม นักเรียนสามารถปรับแต่งข้อความได้ตามที่ต้องการโดยในไปที่ เมนูบาร์ หน้าแรก  เลือก Ribbon แบบอักษร 


7. การแทรกรูปร่างเส้นและการปรับแต่ง
เส้นเชื่อมโยง

1. คลิกที่เมนูบาร์ แทรก
2. เลือก รูปร่าง
3. เลือก เส้น
4. นำมาวาดให้เชื่อมโยงรูปภาพกับข้อความ


5. คลิกที่เมนูบาร์ เครื่องมือการวาด รูปแบบ
6. เลือก เส้นกรอบรูปร่าง
7. เลือก ลูกศร
8. เลือก ลักษรณะลูกศร 11


9. เลือก เส้นกรอบรูปร่าง
10. เลือก น้ำหนัก
11. เลือก 3 พ.


12. เลือก เส้นกรอบรูปร่าง
13. เลือก สีแดง หรือสีตามที่ต้องการ


ให้ปฏิบัติให้ครบทั้งหมดทั้ง 5 ห้วข้อตามตัวอย่างนี้

 

8. การแทรกรูปร่างวงรีตกแต่งเพิ่มเติม

1. คลิกที่เมนูบาร์ แทรก
2. เลือก รูปร่าง
3. เลือก วงรี
4. นำมาวาดทับ รูปสับปะรด


4. คลิกที่เมนูบาร์  เครื่องมือการวาด รูปแบบ
5. เลือก เติมสีรูปร่าง
6. เลือก สีขาว


7. เลือก เส้นกรอบรูปร่าง
8. เลือก ไม่มีเส้นกรอบ9. คลิกเมาส์ขวา ที่รูปวงรี
10. เลือก ย้ายไปไว้ข้างหลังสุด


                                                             ตัวอย่าง รูปภาพความสำเร็จของ Inforgraphic
                                        

แหล่งที่มา https://kruchertsak.com/main/index.php/pan-technology-18

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


MEDIA_CHONTECH

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ