โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดูงาน

นายสุวิทย์  ทองนอก หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา นำครูที่ปรึกษาธุรกิจพร้อมนักเรียนที่ดำเนินธุรกิจ Chontech Screen เข้าศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาดูงาน เพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์การดำเนินธุรกิจผ่านกระบวนการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง และพัฒนาทักษะความรู้และทักษะวิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา ให้สามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างยั่งยืน เพื่อสนองตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ร้าน เอ็น เอส สปอร์ต ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


businesschon

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ