โครงการ อนุรักษ์การทำขนมไทย

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา จัดโครงการ อนุรักษ์การทำขนมไทย เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีที่ร่วมโครงการตระหนักและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาในการทำขนมไทย  และคงรักษาไว้ซึ่งวิถีความเป็นอยู่พร้อมทั้งอนุรักษ์อย่างยั่งยืนต่อไป ในวันเสาร์ที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมจามจุรี วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


businesschon

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ