5 วิธีใช้แอลกอฮอล์เจล อย่างถูกต้องช่วยป้องกันโควิด 19 ได้เต็มประสิทธิภาพ

แนะ 5 วิธีใช้แอลกอฮอล์เจล อย่างถูกต้องช่วยป้องกันโควิด 19 ได้เต็มประสิทธิภาพ

https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/AAOpXG5.img?h=450&w=799&m=6&q=60&o=f&l=f

                                 ด้วยสถานการณ์โควิด 19 ที่แพร่ระบาดในประเทศไทยเป็นระยะเวลานานเกือบ 2 ปีแล้ว ทำให้อุปกรณ์ในการป้องกันตัว ทั้งหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจล กลายเป็นปัจจัยที่ 5 - 6 ที่เราต้องพกติดตัวอยู่ตลอดเวลา แต่รู้หรือไม่ว่าการจะใช้แอลกอฮอล์เจล ให้มีประสิทธิภาพสำหรับการป้องกันเชื้อโรคแพร่เข้าสู่ร่ายกายนั้น มีข้อควรคำนึงและปฏิบัติอยู่ หากไม่ดำเนินการตาม การใช้แอลกอฮอล์เจลดังกล่าว อาจไม่ช่วยฆ่าเชื้อโรคตามที่เราต้องการก็เป็นได้

ข้อความคำนึงและควรปฏิบัติในการใช้แอลกอฮอล์เจล

1. แอลกอฮอล์เจลที่ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ต้องมีความเข้มข้น 70% ขึ้นไป ให้สังเกตที่ข้างบรรจุภัณฑ์ และต้องมีเลขที่ขึ้นทะเบียนกับ อย. ซึ่งจะอยู่บนบรรจุภัณฑ์ ซึ่งหากมีเลข อย.ที่ถูกต้อง ก็มั่นใจได้ระดับหนึ่ง

2. เมื่อเปิดใช้แล้ว จะมีอายุการใช้งานประมาณ 28 วัน เพราะความเข้มข้นจะต่ำลงจนไม่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้

3. เมื่อทาเสร็จแล้ว ควรรอให้เจลแห้งก่อน เชื้อไวรัสจึงจะตายสนิท

4. ส่วนผสมต้องเป็น ‘เอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl alcohol)’ เท่านั้น ให้ระวังเจลปลอมที่นำ ‘เมทิลแอลกอฮอล์ (Methyl alcohol)’ มาใช้เป็นส่วนผสม เพราะเป็นสารที่มีพิษต่อร่างกายอย่างรุนแรง ห้ามนำมาใช้โดยเด็ดขาด

5. ต้องบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท เพื่อป้องกันการระเหยของแอลกอฮอล์ เมื่อเปิดใช้จะมีกลิ่นเฉพาะของแอลกอฮอล์ และไม่เกิดการแยกชั้น เปลี่ยนสี จับเป็นก้อน หรือตกตะกอน

 

 

ที่มาข้อมูล : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สืบค้นข้อมูลเมื่อ 15 กันยายน 2564

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-AL

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ