เชิญชวนนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ทุกชั้นปี เข้าร่วมทำกิจกรรมโครงการส่งเสริมรักการอ่าน เพื่อชิงทุนรางวัล ใครที่สรุปได้โดนใจกรรมการมากที่สุดจะเป็นผู้ที่ได้รางวัล โดยรางวัลจะแบ่งออกเป็น 3 รางวัล ได้แก่ ผู้ชนะเลิสอันดับ 1 รองผู้ชนะเลิสอันดับ 1 และรองผู้ชนะเลิสอันดับ 2

mailเชิญชวนนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ทุกชั้นปี เข้าร่วมทำกิจกรรมโครงการส่งเสริมรักการอ่าน เพื่อชิงทุนรางวัล ใครที่สรุปได้โดนใจกรรมการมากที่สุดจะเป็นผู้ที่ได้รางวัล โดยรางวัลจะแบ่งออกเป็น 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิสอันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิสอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิสอันดับ 2                (โครงการส่งเริมรักการอ่านสามารถทำได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง)

โครงการส่งเสริมรักการอ่าน จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีนิสัยรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งการอ่านเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคมไทย การอ่านทำให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ค่านิยมต่างๆ และเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในการนี้ งานวิทยบริการและห้องสมุด ได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ระหว่างวันที่ 4 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2565

สามารถดาว์นโหลดลิงค์โครงการส่งเสริมรักการอ่าน (แบบออนไลน์)ได้ที่นี่  

http://rms.chontech.ac.th/read

วิธีการเข้าใช้
username : รหัสนักศีกษา

password : วัน/เดือน/ปีเกิด 
 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-AL

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ