การประชุมติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ในวันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมกาสะลอง วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ติชม

สร้างโดย :


panit

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เทคนิคอุตสาหกรรม