ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ และตรวจสอบทดสอบงานเชื่อม

ติชม

สร้างโดย :


weldingCTC

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
โลหะการ