โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม

ติชม

สร้างโดย :


weldingCTC

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
โลหะการ