บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เข้าพบท่านผอ.นิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ เพื่อเจรจาหารือ บันทึกข้อตกลงความร่วมมมือกับวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี วันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมพิกุล วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ติชม

สร้างโดย :


Cooperation

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
อาหารและโภชนาการ