โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบงานเชื่อมโลหะแบบไม่ทำลายสภาพ (NDT) 

ติชม

สร้างโดย :


weldingCTC

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
โลหะการ