โครงการทดสอบและประเมินสมรรถนะของบุคคล ตามมาตราฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม

ติชม

สร้างโดย :


weldingCTC

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
โลหะการ