ทัศนศึกษาดูงานนักศึกษา ปวช.1 เทอม 2/2563 ณ บริษัท SJC คอนกรีต จำกัด

ติชม

สร้างโดย :


building

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การก่อสร้าง