วันที่ 1-3 เมษายน 2564 นักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์เข้าร่วมการแข่งขันโครงการพัฒนาทักษะด้าน Industrial Internet of Things (IIoT) สำหรับการพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษา

ติชม

สร้างโดย :


Electronics

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
อิเล็กทรอนิกส์