วันที่ 26-27 เมษายน 2564 คณะครูและนักเรียนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ออกปฏิบัติการตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณและการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ณ โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง

ติชม

สร้างโดย :


Electronics

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
อิเล็กทรอนิกส์