เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมออนไลน์ เพื่อปรึกษาหารือและรับทราบนโยบายแนวทางดำเนินงานของวิทยาลัยและของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ณ ห้องประชุมพิกุล วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี facebook sharing buttontwitter sharing buttonpinterest sharing buttonemail sharing buttonsharethis sharing button

ติชม

สร้างโดย :


account62

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การบัญชี