8 มิถุนายน 2564คณะครูและนักเรียนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ออกปฏิบัติการตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงโต๊ะเรียน

ติชม

สร้างโดย :


Electronics

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
อิเล็กทรอนิกส์