โครงการดัดแปลงรถโดยสารรับส่งนักเรียนจากเครื่องยนต์สันดาปไปเป็นรถโดยสารไฟฟ้า

ติชม

สร้างโดย :


evconver

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ