โครงการการประเมินมาตรฐานสมรรถนะด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐาน ด้วยเครื่องมือประเมินความสามารถคอมพิวเตอร์สากล ICDL (International Computer Driving License)

ติชม

สร้างโดย :


digitalcollege

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ