สอบมาตรฐานวิชาชีพระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ก่อนจบการศึกษา

ติชม

สร้างโดย :


DRAWING

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เขียนแบบเครื่องกล