นักเรียนผู้เข้ารับการอบรมนำเสนอผลงานกลุ่ม การโปรแกรมหุ่นยนต์ที่กลุ่มของตนเองคิดค้น

ติชม

สร้างโดย :


aiiot

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เมคคาทรอนิกส์